Return to .jpg

「勞工階級三部曲」二部曲《亞利爾號》,將郭利斯馬基眾多招牌特色發揮得淋漓盡致,也讓他從此在國際影壇闖出名號

.jpg

Dimensions:
1138 × 768
File size:
197 KB